:: scr :: cursuri :: laboratoare :: proiecte :: orar :: prezenta :: note :: contact ::

 Sisteme de Conducere a Robotilor
 Catedra de Automatica si Calculatoare
 Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiesti

 Titularul cursului:
 conf. dr. ing. Adrian Moise

 Asistent:
 prep. ing. Alexandru Georgescu

 

Copyright © 2005 by Alexandru Georgescu