» Pagina principală » Membri » Gheorghe Panaitescu

Conf. dr. ing. mat. Gheorghe M. Panaitescu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr.39, Ploiești
Birou: B IV 1
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: gmpanaitescu [at] upg-ploiesti [dot] ro


Biografie

 • născut: la 18.03.1940, în localitatea Bordeni, jud. Prahova
 • absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații, Institutul Politehnic Bucuresti (1962)
 • absolvent al Facultății de Matematică-Mecanică, Universitatea București (1976)
 • șef de atelier AMC și metrologie la Institutul Petrochim Ploiești (1962-1966)
 • cercetător științific la Institutul Petrochim Ploiești (1966-1985)
 • specializare în Modelarea matematică a proceselor chimice la Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, la University of Colorado din Boulder, Colorado, la University of California at Berkeley, California, la California Institute of Technology in Pasadena, California și la Brigham Young University at Provo, Utah, toate în Statele Unite ale Americii (1974)
 • asistent (asociat) la catedra de Matematică a Institutului de Petrol și Gaze Ploiești (1978-1983)
 • specializare în Structurarea calculelor de proiectare la University of Colorado din Boulder, Colorado, Statele Unite ale Americii (1980)
 • asistent (asociat) la catedra de Chimie fizică a Institutului de Petrol și Gaze Ploiești (1982)
 • obținerea titlului de doctor: 1985, în specialitatea Automatizarea instalațiilor petroliere, cu tema "Conducerea optimală a unei instalații de hidrocracare cu mijloace moderne de automatizare"
 • cercetător științific principal III și II la Institutul de cercetări pentru rafinării și petrochimie ICERP Ploiești (1985-1996)
 • cadru didactic asociat la catedrele de Automatică și Calculatoare și Electrotehnică și electronică (1994-1996)
 • membru al formației de elaborare-dezvoltare de software pentru publicația trimestrială ELDATA: International Electronic Journal of Physico-Chemical Data editată de Institut de Topologie et de Dynamique des Systemes, Université Paris VII - CNRS, Paris, Franța (1995-1999)
 • conferențiar la catedra Automatică și Calculatoare a Universității Petrol-Gaze Ploiești (1996)
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • identificarea formelor geometrice
 • coduri protectoare la erori
 • recunoașterea amprentelor vocale
 • procesarea numerică a semnalelor prin analiza multirezoluție
 • rezolvarea problemelor prin algoritmi genetici

Activitate didactică

Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Competențe

 • Matematică aplicată
 • Programarea calculatoarelor
 • Metode de prelucrare a datelor experimentale
 • Prelucrarea numerică a semnalelor

Lista de publicații (extras)

 1. Panaitescu, G.M. - Chemical Reactor Dynamics Evaluated Through Tracer Technique and Markov Parameters Calculation (in Romanian), Univesitatea Politehnica Bucuresti, Conferința de Chimie și Inginerie Chimică, Lucrările Conferinței vol.1 16-18 October, 1997 [abstract]

 2. Panaitescu, G.M., Frederica Pop - New Ways to Correlate Octane Number and Gasoline Composition, A XI-a Conferință Internațională de Chimie și Inginerie Chimică, București, 30.09 - 2.10.1999 (Lucrari pe CD-ROM) [abstract]

 3. Panaitescu, G.M. - A Simple Dynamic Model Of A Separation Column, Buletinul Univerității "Petrol-Gaze" Ploiești, vol.LII, nr.1/2000 [abstract]

 4. Panaitescu, G.M. - Genetic Algorithms Used to Solving Problems of Resource Allocation, in press [abstract]
Copyright © 2003-2018 ACE