» Pagina principală » Membri » Liana Georgescu

Șef lucr. dr. ing. Liana Georgescu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr.39, Ploiești
Birou: C II 7
Tel: +40-244-573171/int.
Fax: +40-244-575847
E-mail: lgeorgescu [at] upg-ploiesti [dot] ro


Biografie

 • absolventă a specializării Inginerie Electroomecanică (1996), Universitatea din Craiova
 • referent departamentul de proiectare la S.C. TRANSDATA S.R.L. (1995-1996)
 • inginer electromecanic la S.C. CESENERG S.R.L. (1996-1997)
 • șef lucrări la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (din 1997)
 • obținerea titlului de doctor: 2003, în specializarea Sisteme Automate cu teza: "Sistem automat pentru achiziția în timp real a datelor necesare monitorizării fluxurilor de energie"
 • responsabilități în cadrul departamentului: întocmirea orarului pentru specializarea Electromecanică, evidența anuală a programelor analitice și a fișelor disciplinei (EM)
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • mașini și acționări electrice
 • instalații electrice industriale
 • electroenergetică

Activitate didactică

 • Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
 • Electrotehnică
 • Proiectarea asistată a instalațiilor electrice

Lista de publicații (extras)

 1. Georgescu, L., Georgescu, D. - The software analysis for the automatic drive systems with DC motors, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, seria Tehnică, nr. 1/2006, Ploiești, România [abstract]

 2. Georgescu, L., Beldiman, I. - The controllable electrical motion for a pumping system of petroleum products through main pipe lines, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, seria Tehnică, nr. 1/2006, Ploiești, România [abstract]

 3. Georgescu, L. - Monitoring and control structure for pumping system of drilling fluid , Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, seria Tehnică, nr. 2b/2006, Ploiești, România [abstract]
Copyright © 2003-2021 ACE