» Pagina principală » Membri » Mădălina Cărbureanu

Șef lucr. dr. mat. Mădălina Cărbureanu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr.39, Ploiești
Birou: B II 3
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: mcarbureanu [at] upg-ploiesti [dot] ro


Biografie

 • născută: la 04.09.1981, în localitatea Ploiești, jud. Prahova
 • absolventă a specializării Matematică - Informatică (2005), Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
 • cadru didactic la Liceul Al. I. Cuza (2005-2006)
 • preparator universitar la Catedra Informatică, UPG Ploiești (2006-2008)
 • absolventă a programului de masterat Informatică (2008)
 • asistent universitar la Catedra Informatică, UPG Ploiești (2008-2011)
 • absolventă a programului de masterat Automatizări Avansate și Structuri Programabile (2010)
 • asistent universitar la Departametul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2011-2014)
 • doctor în domeniul Ingineria Sistemelor din anul 2014, cu teza: "Sistem expert neuro-fuzzy pentru controlul proceselor de epurare a apelor uzate", conducător Prof. univ. dr. ing. Mihaela Oprea
 • șef de lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2015-prezent)
 • responsabilități în cadrul Departamentului: responsabil plan editorial Departament ACE, evidența anuală a programelor analitice și a fișelor disciplinei (C)
 • membru al: Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • Inteligență Artificială (logică fuzzy, sisteme adaptive neuro-fuzzy, rețele neuronale artificiale, sisteme expert etc.)
 • Reglarea proceselor de epurare a apelor uzate (reglare fuzzy, reglare neuro-fuzzy, reglare cu RNA, tehnici hibride de reglare etc.)
 • Modelarea și simularea proceselor de epurare a apelor uzate (procesul de neutralizare a pH-ului apei uzate etc.)

Activitate didactică

 • Introducere în cibernetică
 • Proiectarea algoritmilor
 • Programare Web
 • Programare orientată pe obiecte
 • Programare logică și funcțională
 • Metode numerice

Competențe

 • Inteligență Artificială (logica fuzzy, rețele neuronale, sisteme neuro-fuzzy etc.)
 • C/C++/Java
 • HTML/CSS/PHP
 • Matlab/Simulink
 • Prolog, Haskell
 • VP-Expert

Lista de publicații (extras)

 1. Cărbureanu, M. - The Development of a Neuro-Fuzzy Expert System for Wastewater pH Control, Journal of Control Engineering and Applied Informatics, Vol. 16, No. 4/2014 [abstract]

 2. Cărbureanu, M. - A System with Fuzzy Logic for Analyzing the Emissary Pollution Level of a Wastewater Treatment Plant, Proceedings of the 18th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science – CSCS-18, May 2011, Bucharest, Politehnica Press [abstract]

 3. Cărbureanu, M. - Automatic Systems for Wastewater pH Control - A Comparative Study, Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer Science, Vol. 1, No. 1/2015 [abstract]

 4. Cărbureanu, M. - Introducere în cibernetică. Îndrumar de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2015.

 5. Oprea, M., Mihalache, S., Cărbureanu, M. (co-autori) - Knowledge-Based Intelligent Process Control (Chapter 7), capitol în volumul New Approaches in Intelligent Control. Techniques, Methodologies and Applications, Switzerland, Springer International Publishing, 2016 [abstract]

 6. Cărbureanu, M., Băieșu, A. - The development of a neuro-fuzzy expert system for wastewater treatment processes monitoring, Rev. Chim., Bucharest, Vol. 69, No. 1, 2018 [abstract]

 7. Oprea M., Cărbureanu, M. - Programare orientată pe obiecte. Îndrumar de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2018.
Copyright © 2003-2019 ACE