» Pagina principală » Membri » Mădălina Cărbureanu

Asist. mat. Mădălina Cărbureanu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr.39, Ploiești
Birou: B II 3
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: mcarbureanu [at] upg-ploiesti [dot] ro


Biografie

 • născută: la 04.09.1981, în localitatea Ploiești, jud. Prahova
 • absolventă a specializării Matematică - Informatică (2005), Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
 • cadru didactic la Liceul Al. I. Cuza (2005-2006)
 • preparator universitar la Catedra Informatică, UPG Ploiești (2006-2008)
 • asistent universitar la Catedra Informatică, UPG Ploiești (2008-2011)
 • data înscrierii la doctorat - 1.10.2009, în domeniul de specialitate Ingineria Sistemelor, cu tema: "Sistem expert neuro-fuzzy pentru controlul proceselor de epurare a apelor uzate"
 • asistent universitar la Departametul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2011-prezent)
 • responsabilități în cadrul Departamentului: responsabil plan editorial Departament ACE, evidența anuală a programelor analitice și a fișelor disciplinei (C)
 • membru al: Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • Inteligență Artificială (logica fuzzy, sisteme neuro-fuzzy, rețele neuronale artificiale, sisteme expert, etc.)
 • Reglarea proceselor (reglare fuzzy, neuro-fuzzy, etc.)
 • Modelarea și simularea proceselor (procesul de neutralizare a pH-ului apei uzate, etc.)

Activitate didactică

 • Inteligență Artificială
 • Programare orientată pe obiecte
 • Programare logică și funcțională
 • Metode numerice
 • Automatizarea proceselor chimice

Competențe

 • Inteligență Artificială (logica fuzzy, rețele neuronale, sisteme neuro-fuzzy etc.)
 • C/C++
 • Matlab/Simulink
 • Prolog, Haskell
 • VP-Expert

Lista de publicații (extras)

 1. Cărbureanu, M. - The Efficiency Level Analysis for the Wastewater Mechanical Treatment Process using Data Mining and Fuzzy Logic, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Seria Matematică-Informatică-Fizică, Vol LXI, no. 2/2009 [abstract]

 2. Cărbureanu, M. - Expert System for Assessing the Effluent’s Quality of a Wastewater Treatment Plant, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Seria Matematică-Informatică-Fizică, Vol. LXII, no. 2/2010 [abstract]

 3. Cărbureanu, M. - A System with Fuzzy Logic for Analyzing the Emissary Pollution Level of a Wastewater Treatment Plant, Proceedings of the 18th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science – CSCS-18, May 2011, Bucharest, Politehnica Press [abstract]

 4. Oprea, M., Dragomir, E., Cărbureanu, M. - On the Use of Collaborative Intelligence in an Agent-based Environmental Monitoring and Analysis System, Proceedings of 15th International Conference on System Theory, Control and Computing- ICSTCC 2011, 14-16 Octombrie 2011, Sinaia [abstract]
Copyright © 2003-2018 ACE