» Pagina principală » Membri » Marian Popescu

Șef lucr. dr. ing. Marian Popescu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr.39, Ploiești
Birou: B III 4
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: mpopescu [at] upg-ploiesti [dot] ro


Biografie

 • absolvent al specializării Automatică și Informatică Industrială (2002), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • inginer cercetare la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2002-2003)
 • preparator universitar la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2003-2005)
 • stagiu de specializare Universitatea Otto-von-Guericke, Magdeburg, Germania (2004)
 • asistent universitar la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2005-2009)
 • șef de lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2009-prezent)
 • obținerea titlului de doctor: 2012, în specializarea Automatică cu teza: "Contribuții la dezvoltarea unui sistem ierarhizat de conducere distribuită a proceselor de fracționare"
 • administrator al paginii web a Departamentului ACE
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • sisteme de reglare automată avansate
 • sisteme distribuite de conducere
 • sisteme de conducere a proceselor de fracționare
 • modelarea și simularea sistemelor

Activitate didactică

 • Modelarea și simularea dinamicii sistemelor
 • Dinamica sistemelor chimice
 • Ingineria sistemelor automate
 • Automatizarea proceselor chimice
 • Sisteme multimedia

Activitate științifică

 • Autor sau co-autor la peste 50 de articole științifice susținute la conferințe internaționale și/sau publicate în reviste indexate în baze de date internaționale
 • Autor sau co-autor la 6 cărți și îndrumare de laborator
 • Membru în echipele de realizare a unor proiecte de cercetare științifică, obținute prin competiție pe bază de grant sau pe bază de contract cu societăți comerciale
Profiluri on-line care conțin publicațiile relevante:
Copyright © 2003-2019 ACE