» Pagina principală » Membri » Marian Popescu

Șef lucr. dr. ing. Marian Popescu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr.39, Ploiești
Birou: B III 4
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: mpopescu [at] upg-ploiesti [dot] ro


Biografie

 • absolvent al specializării Automatică și Informatică Industrială (2002), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • inginer cercetare la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2002-2003)
 • preparator universitar la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2003-2005)
 • stagiu de specializare Universitatea Otto-von-Guericke, Magdeburg, Germania (2004)
 • asistent universitar la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2005-2009)
 • șef de lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, UPG Ploiești (2009-prezent)
 • obținerea titlului de doctor: 2012, în specializarea Automatică cu teza: "Contribuții la dezvoltarea unui sistem ierarhizat de conducere distribuită a proceselor de fracționare"
 • responsabilități în cadrul Departamentului: administrarea paginii web a Departamentului, evidența anuală a fișelor disciplinei (AIA)
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • sisteme de reglare automată avansate
 • sisteme distribuite de conducere
 • sisteme de conducere a proceselor de fracționare
 • modelarea și simularea sistemelor

Activitate didactică

 • Modelarea și simularea dinamicii sistemelor
 • Dinamica sistemelor chimice
 • Ingineria sistemelor automate
 • Automatizarea proceselor chimice
 • Sisteme multimedia

Lista de publicații (extras)

 1. Mihalache, S., Popescu, M. - Application for Testing Control Configurations of Binary Distillation Columns, Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, Atena, Grecia, 2007 [abstract]

  X


  Mihalache, S., Popescu, M. - Application for Testing Control Configurations of Binary Distillation Columns, Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, Atena, Grecia, 2007

  Abstract

  The paper addresses the problem of testing various control configurations for binary distillation columns. Analyzing from plantwide control point of view the place of distillation column within the plant, the result will be the best control configuration. The proposed application Test BCC is a very useful tool to evaluate the resulted control configuration for distillation columns. First, it is presented the selection of best control configuration from plantwide control point of view. The resulted control configuration is applied to a real column or to a simulation module via DAQ modules. The two-point composition control problem of binary distillation columns is addressed. The control configuration uses a multivariable controller formed by a parametric decoupler and two monovariabile PI controllers. The example of propane - propylene splitter is used to demonstrate the application efficiency, identifying the best control configurations from potential structures. The limits of this approach for control configuration selection are also analyzed. A closed-loop dynamics study formally shows the potential of the proposed application, matching or improving the behavior obtained with previous schemes. 2. Popescu, M. - Hierarchical Control System Design for a Propylene-Propane Separation Column, Proceedings CSCS - 17, 17th International Conference on Control Systems and Computer Science, București, România, 2009 [abstract]

 3. Popescu, M. - Hierarchical Control of a Fractionation Column using HC900 Controller, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol. LXI, seria Tehnică, nr. 3/2009, Ploiești, România [abstract]

 4. Popescu, M. - Multivariable feedback control of a binary fractionation column, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol. LXII, seria Tehnică, nr. 4B/2010, Ploiești, România [abstract]
Copyright © 2003-2018 ACE