» Pagina principală » Teme de cercetare 2012-2016

 

TEME DE CERCETARE PENTRU PERIOADA 2012-2016

 

Domeniile INGINERIA SISTEMELOR și CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 1. Utilizarea instrumentelor inteligenței artificiale în modelarea și conducerea proceselor chimice
 2. Generarea automată a structurilor de conducere a proceselor de fracționare
 3. Tehnici avansate pentru supraveghere, identificare și protecție
 4. Utilizarea tehnicilor biometrice pentru protecția rețelelor de calculatoare
 5. Asigurarea securității sistemelor de extracție și prelucrare primară a petrolului și gazelor
 6. Modelarea, simularea și conducerea avansată a proceselor
 7. Dezvoltarea sistemelor informatice industriale
 8. Monitorizarea mediului prin tehnici ale inteligenței artificiale
 9. Monitorizarea deplasării vehiculelor prin tehnici GPS
 10. Sisteme de conducere a roboților
 11. Sisteme și tehnici avansate de instruire
 12. Tehnici avansate de virtualizare hardware/software
 13. Tehnologii și sisteme informatice
 14. Aplicații ale inegalităților cu funcții convexe în teoria sistemelor

Domeniile INGINERIE ELECTRONICĂ și TELECOMUNICAȚII, INGINERIE ELECTRICĂ

 1. Implementarea conceptului Smart Grid în sistemele de distribuție a energiei electrice
 2. Integrarea micilor producători de energie electrică din surse neconvenționale în sisteme de transport/distribuție a energiei electrice
 3. Sisteme wireless de mare viteză pentru transferul de imagini în timp real
 4. Filtre pentru îmbunătățirea imaginii obiectelor aflate în mișcare
 5. Mentenanța proactivă a echipamentelor mecanice pe baza sistemelor de monitorizare a vibrațiilor
 6. Bilanțuri energetice și managementul surselor de energie neconvențională
 7. Cercetări asupra modalităților de reducere a consumurilor de energie pentru consumatori industriali
 8. Studiul teoretic și experimental al influenței surselor neconvenționale de energie asupra parametrilor de calitate ai energiei electrice
 9. Cercetări asupra monitorizării parametrilor acționărilor electrice în instalațiile de foraj
 10. Cercetări în domeniul reglării automate a acționării pompelor cu monitorizarea procesului de transport prin conducte magistrale
 11. Cercetări asupra monitorizării parametrilor de proces în transportul și depozitarea produselor petroliere
 12. Studii teoretice și experimentale privind sistemele de comandă automată a acționărilor electrice cu motoare asincrone
 13. Cercetări asupra oportunității utilizării motoarelor cu magneți permanenți în instalațiile de foraj
 14. Cercetări privind dinamica și conducerea automată a sistemelor complexe în industria petroliera
 15. Cercetări asupra sistemelor de protecție și securitate bazate pe tehnologia electronicii programabile destinate centralelor termoelectrice
 16. Cercetări privind realizarea sistemelor pentru controlul parametrilor ecologici ai fluidelor uzate provenite din foraj și extracție
 17. Analiza experimentală a echipamentelor industriale prin metoda elementului finit și metoda tensometriei electrice rezistive
 18. Cercetări teoretice și experimentale referitoare la creșterea eficienței energetice a instalațiilor de pompare
Copyright © 2003-2021 ACE