» Pagina principală » Membri » Vasile Cîrtoaje

Prof. dr. ing. Vasile Cîrtoaje

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr.39, Ploiești
Birou: B II 2
Tel: +40-244-573171/int. 131, 270
Fax: +40-244-575847
E-mail: vcirtoaje [at] upg-ploiesti [dot] ro


Biografie

 • născut: la 4.08.1949, în localitatea Breaza, jud. Prahova
 • absolvent al Facultății de Automatică (1972), Institutul Politehnic București
 • asistent la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, facultatea IME (1972-1978)
 • șef de lucrări la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, facultatea IME (1978-1990)
 • obținerea titlului de doctor în 1984, în specialitatea Sisteme Automate, cu tema:"Automatizarea Procesului de Avans al Sapei de Foraj"
 • conferențiar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, facultatea IME (1990-1995)
 • profesor universitar la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, facultatea IME, din 1995
 • stagiu de specializare în cadrul Universității Blaise-Pascal din Clermont Ferrand, Franța (mai 1999), în domeniul Managementului universitar
 • stagiu de specializare în cadrul Universității Paris XII, Franța (iunie 2001), privind Învățământul universitar la distanță
 • responsabilități în cadrul departamentului: coordonatorul colectivului Automatică, coordonatorul specializării Automatică și Informatică Aplicată (zi), coordonatorul programului Automatizări Avansate (masterat)
 • funcții în facultatea IME: secretar științific (1996-1998), prodecan (1998-2007)
 • membru al: Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică, Fundației Oamenilor de Știință din Prahova, Asociației Generale a Inginerilor din România, RGMIA (Research Group in Mathematical Inequalities and Applications)

Direcții de cercetare

 • algoritmi numerici de reglare
 • reglarea în timp real a proceselor industriale
 • acordarea regulatoarelor
 • inegalități matematice

Activitate didactică

 • Teoria sistemelor
 • Teoria sistemelor automate
 • Sisteme automate
 • Ingineria sistemelor automate

Competențe

 • Algoritmi de reglare cu compensarea procesului reglat
 • Algoritmi de reglare după perturbație cu limitarea factorului de magnitudine
 • Acordarea regulatoarelor PID

Publicații (extras)

 1. Cîrtoaje V. - Sisteme Automate, Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2012.

 2. Cîrtoaje V. - Teoria Sistemelor Automate - Analiza în Domeniul Complex, Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2013.

 3. Cîrtoaje V. - Teoria Sistemelor - Analiza Elementară în Domeniul Timpului, Ed. Univ. Petrol-Gaze din Ploiești, 2015.

 4. Cîrtoaje V. - Algebraic Inequalities - Old and New Methods, Gil Publishing House, 2006.

 5. Cîrtoaje V., Can V.Q.B., Anh T.Q. - Inequalities with Beautiful Solutions, Gil Publishing House, 2009.

 6. Bin X., Boreico I., Can V.Q.B., Cîrtoaje V., Lascu M. - An Introduction to Inequalities, Gil Publishing House, 2015.

 7. Cîrtoaje V. - Mathematical Inequalities, Volumes 1-5 (p. 344, 400, 486, 522, 544), Lambert Academic Publishing, 2018.

 8. Cîrtoaje V., Băieșu A., On a Model Based Practical Control Algorithm, Studies in Informatics and Control, 27(1), 2018.

Copyright © 2003-2019 ACE