Prezentare generala Teme de cercetare Echipa de cercetare Activitate de diseminare Fisa prezentare proiect CEEX
Apasati aici pentru a descarca fisa de prezentare

Criterii de eligibilitate:

1. proiectul este in curs de finalizare

2. proiectul este prezentat pe pagina Web: www.informatica.upg-ploiesti.ro/postdoctoral

Criterii de evaluare:

1. Gradul de complexitate si noutate al proiectului:

Gradul de complexitate a proiectului este mare avand in vedere ca modelarea proceselor de mediu este foarte complexa datorita multitudinii de factori care trebuie analizati. De asemenea, adaptarea tehnicilor de inteligenta artificiala (sisteme multiagent, retele neuronale cu reactie inainte, sisteme bazate pe cunostinte) pentru aplicatiile de monitorizare, diagnoza, predictie si control, specifice protectiei mediului, contribuie la cresterea gradului de complexitate a proiectului.

Tematica proiectului este noua in tara noastra, iar la nivel international sistemele prototip dezvoltate au o aplicabilitate redusa. Un element original important al proiectului este aplicarea sistemelor multiagent in protectia mediului (pentru monitorizarea, diagnoza si controlul poluarii apei), o astfel de abordare multiagent neexistand la ora actuala nici la nivel mondial. In cadrul programului au fost dezvoltate trei sisteme prototip (in regim de simulare): SMAPA Sistem multiagent pentru monitorizarea, diagnoza si controlul poluarii apei potabile, RNA-AER Sistem neuronal de predictie a starii de poluare a aerului si SBC-MEDIU Sistem bazat pe cunostinte pentru diagnoza starii de poluare a mediului.

Programul postdoctoral are un anumit grad de interdisciplinaritate prin faptul ca propune aplicarea tehnicilor de inteligenta artificiala in protectia mediului. Scopul principal al cercetarii interdisciplinare este acela de a imbunatati performantele activitatii de management al protectiei mediului prin utilizarea tehnicilor de inteligenta artificiala.

2. Gradul de protectie a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului:

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului au fost publicate in volumele unor conferinte internationale cu semnarea formularului de Copyright pentru edituri internationale prestigioase: IEEE Computer Science Society (SYNASC 2006), Elsevier Ltd. (ESCAPE 2007), ACTA Press (AIA 2007), Springer (IDC 2007).

3. Gradul de competitivitate a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului:

Cele trei sisteme prototip (sisteme software) sunt competitive, ele permitand o optimizare a activitatii de management in domeniul protectiei mediului. De asemenea, ele pot fi utilizate atat in activitatea didactica cat si in cea de cercetare doctorala si postdoctorala. Principala caracteristica a sistemului multiagent pentru controlul poluarii apei (SMAPA) care a determinat adoptarea solutiei multiagent este faptul ca sistemul este in mod inerent distribuit, ca urmare monitorizarea unui sistem complex de producere si distribuire a apei se poate face in maniera localizata, spre deosebire de sistemele centralizate care sunt folosite in prezent si care prezinta limitari tehnologice cu privire la capacitatea centrala de a retine si gestiona informatiile generate cu frecvente de pana la o inregistrare pe minut de un mare numar de senzori in timp real sub forma de serii temporale de date.

4. Gradul de viabilitate a proiectului:

La ora actuala exista sanse destul de mari ca cele trei sisteme sa fie aplicate atat la nivel regional, cat si national. Institutiile care ar putea utiliza cele 3 sisteme sunt institutii care au ca domeniu de activitate protectia mediului (de exemplu, Agentia de protectia mediului, Agentia de gospodarire a apelor). Cercetarile pot fi continuate in cadrul unor noi proiecte comune cu parteneri din institutiile ce lucreaza in domeniul protectiei mediului atat la nivel national cat si international, astfel incat sa se treaca de la stadiul de prototip functional in regim de simulare, la sistem operational in timp real. La nivel european exista posibilitatea dezvoltarii de proiecte de cercetare complexe (in cadrul programului cadru FP7 sau al retelei SEE-ERA-NET). Directorul de proiect a lucrat in cursul anului 2007 la elaborarea unei propuneri de proiect de cercetare in domeniul protectiei mediului atmosferic in cadrul retelei SEE-ERA-NET, propunere ce avea drept coordonator Bulgaria si cuprindea tari din zona Balcanilor (Macedonia, Grecia, Romania, Bulgaria). De asemenea, exista posibilitatea dezvoltarii unui proiect de cercetare FP7 in cooperare cu Universitatea La Sapienza di Roma si alte institutii din Europa.

5. Gradul de vizibilitate a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului: Lucrari publicate

6. Impactul tehnico-economic si social estimat la implementarea proiectului:

Impact tehnico-economic estimat: dezvoltarea a trei sisteme prototip: un sistem multiagent, un sistem neuronal de predictie si un sistem bazat pe cunostinte aplicate in domeniul protectiei mediului (la alegere, aer, apa, sol), achizitionarea de echipamente performante (pentru completarea infrastructurii de cercetare), amenajarea unui laborator de inteligenta artificiala, realizarea unor mobilitati internationale (pentru vizite de documentare si participari la conferinte internationale); bugetul proiectului (324000 lei) a fost structurat astfel incat sa permita realizarea dezideratelor anterior mentionate.

Impact social estimat: formarea unei echipe de cercetare postdoctorala prin atragerea a trei cercetatori postdoctoranzi; acest obiectiv a fost realizat prin angajarea a trei cercetatori postdoctoranzi (dintre care unul a obtinut titlul de doctor in SUA).

Director proiect
Prof. dr. ing. Mihaela OPREA
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti (UPG Ploiesti), Catedra de Informatica

Copyright © 2007 Mihaela Oprea. Toate drepturile rezervate.