Prezentare generala Teme de cercetare Echipa de cercetare Activitate de diseminare Fisa prezentare proiect CEEX
Prezentare generalaDetalii proiect
Perioada de derulare a programului: 1.04.2006 - 1.04.2008

Valoarea contractului: 324000 RON

Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare (UEFISCSU)

Contractor: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Director program postdoctoral: Prof. dr. ing. Mihaela OPREA (Catedra de Informatica)

Cercetatori Postdoctoranzi:

1. Dr. mat. Constantin Camil NICHITA

2. Dr. mat. Emil LUNGU

3. Dr. ing. Daniel DUNEA

Administrator financiar: Marius ANUS
Copyright © 2007 Mihaela Oprea. Toate drepturile rezervate.