SRAIT - Filiala Ploiești

Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică

Pagina principală | Statut | Comitet Director | Membri | Activități | Anunțuri | Contact

ACTIVITĂȚI

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești organizează, cu o periodicitate de trei ani, simpozionul internațional "Conducerea Proceselor" (The Symposium on Process Control - SPC), la inițiativa Catedrei Automatică, Informatică Aplicată și Calculatoare.

Desfășurate sub egida Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică, cele cinci ediții ale simpozionului se remarcă atât prin generozitatea ariei tematice referite (conducerea proceselor, informatică aplicată, robotică, inteligență artificială), cât și prin valoroasele contribuții interne și internaționale.


Arhiva SPC 2003

Arhiva SPC 2006