SRAIT - Filiala Ploiești

Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică

Pagina principală | Statut | Comitet Director | Membri | Activități | Anunțuri | Contact

FILIALA SRAIT PLOIEȘTI

COMITETUL DIRECTOR FILIALA PLOIEȘTI

Președinte: prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Email: nparaschiv at upg-ploiesti dot ro

Vice-președinte: conf. dr. ing. Emil Pricop

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Email: emil.pricop at upg-ploiesti dot ro

Secretar: conf. dr. ing. Sanda Mihalache

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Email: sfrancu at upg-ploiesti dot ro


MEMBRI ÎN COMITETUL DIRECTOR SRAIT ROMÂNIA

Membru: prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Email: nparaschiv at upg-ploiesti dot ro