SRAIT - Filiala Ploiești

Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică

Pagina principală | Statut | Comitet Director | Membri | Activități | Anunțuri | Contact

FILIALA SRAIT PLOIEȘTI

Sediul SRAIT Ploiești: Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

B-dul BUCUREȘTI, Nr. 39

PLOIEȘTI, Cod 100680

Președinte: prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Email: nparaschiv at upg-ploiesti dot ro

Birou: B III

Secretar: conf. dr. ing. Sanda Mihalache

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Email: sfrancu at upg-ploiesti dot ro

Birou: B III 4