» Pagina principală » Despre noi

Prezentare generală

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică a luat ființă în anul 2011, prin reunirea catedrelor Automatică, Informatică Aplicată și Calculatoare, respectiv Electrotehnică - Electronică. De-a lungul timpului, cele două colective s-au regăsit în structuri comune începând cu anul 1961, reprezentative fiind în acest sens Catedra Fizică, Electrotehnică, Automatică și Informatică (1975 - 1990) și Catedra Automatică și Electrotehnică (1990 - 1994).

Departamentul are următoarele obiective principale:

 • pregătirea de specialiști în domeniile automatizării proceselor, informaticii aplicate, calculatoarelor, electrotehnicii și electronicii;
 • aprofundarea cunoașterii în domeniul sistemelor automate;
 • dezvoltarea de produse și tehnologii pentru automatizarea proceselor.

Departamentul asigură, prin cursuri de specialitate corespunzătoare, pregătirea studenților pentru nivelurile licență de la facultățile: Inginerie Mecanică și Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie, Ingineria Petrolului și Gazelor, Litere și Științe. Un loc aparte îl ocupă cursurile de specialitate destinate domeniilor coordonate de departament și anume: Ingineria Sistemelor (specializarea Automatică și Informatică Aplicată), Calculatoare și Tehnologia Informației (specializarea Calculatoare), Inginerie Electrică (specializarea Electromecanică) respectiv Inginerie Electronică și Telecomunicații (specializarea Electronică Aplicată).

Pentru nivelul masterat, Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică a inițiat și coordonează programul Automatizări Avansate. Departamentul este implicat de asemenea și în derularea altor programe de masterat din cadrul facultăților Inginerie Mecanică și Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie, respectiv Litere și Științe.

Pentru nivelul doctorat, în departament există trei conducători în domeniul Ingineria sistemelor și anume: prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv, prof. dr. ing. Mihaela Oprea și prof. dr. ing. Stelian Dumitrescu. În prezent, în acest domeniu își desfășoară activitatea peste 25 doctoranzi, care se găsesc în diferite stadii de elaborare a tezelor de doctorat.

Formarea continuă a resurselor umane reprezintă o componentă importantă a activității departamentului. Astfel, au fost elaborate, autorizate și susținute cursul postuniversitar "Automatizarea evoluată a proceselor", cu ediții anuale, începând din 1992, respectiv cursul de formare continuă "Sisteme distribuite de conducere", autorizat din 2005 și având cursanți din România și din Vietnam.

Organizare

Consiliul Departamentului
 • Conf. dr. ing. Emil PRICOP - Director Departament
 • Prof. dr. ing. Cristian PĂTRĂȘCIOIU - membru
 • Prof. dr. ing. Otilia Cangea - membru
 • Conf. dr. ing. Cornel IANACHE - membru
 • Conf. dr. ing. Sanda MIHALACHE - membru
Colective
 • Automatizarea proceselor

  Grupul este condus de conf. dr. ing. Sanda Mihalache și are în componență următoarele cadre didactice: Nicolae Paraschiv, Cristian Pătrășcioiu, Gabriel Rădulescu, Alina Băieșu, Cristina Popa, Marian Popescu. Cercetările în domeniul automatizării proceselor au avut întotdeauna ca trăsătură de baza împletirea investigațiilor teoretice cu cele experimentale și continuarea lor până la implementarea industrială. Au fost și sunt dezvoltate sisteme de conducere automată a proceselor din industriile chimică, petrolieră și energetică. Majoritatea studiilor de cercetare vizează conceperea și implementarea algoritmilor numerici de reglare bazați pe compensarea procesului.

 • Calculatoare

  Grupul este condus de prof. dr. ing. Mihaela Oprea și are în componență următoarele cadre didactice: Nicolae Paraschiv, Otilia Cangea, Gabriel Rădulescu, Emil Pricop, Cristina Popescu, Mădălina Cărbureanu. Direcțiile de cercetare prioritare ale acestui colectiv se referă la: utilizarea calculatoarelor în conducerea proceselor, integrarea echipamentelor de automatizare în rețele de tip industrial, utilizarea sistemelor de operare dedicate aplicațiilor de conducere și tranzacționare în timp real, utilizarea microcontroller-elor în aplicații de automatizare. Un important domeniu de cercetare este cel asociat aplicațiilor inginerești ale tehnicilor de inteligență artificială. De asemenea, ca direcție de cercetare fundamentală trebuie amintit studiul tehnicilor de virtualizare a platformelor hardware/software, în contextul investigațiilor asupra interacțiunilor complexe ce se manifestă la nivelul sistemelor de operare, precum și între sistemul de operare și platforma hardware implicată.

 • Roboți și Sisteme Flexibile de Fabricație

  Grupul este condus de conf. dr. ing. Adrian Moise și are în componență următoarele cadre didactice: Gabriela Bucur, Cristina Popescu, Emil Pricop. Colectivul Roboți și Sisteme Flexibile de Fabricație are ca obiective introducerea tehnologiilor moderne de fabricație în industria constructoare de mașini și aplicarea conceptelor fabricației flexibile. Direcțiile de cercetare includ utilizarea rețelelor neuronale și a structurilor fuzzy pentru conducerea roboților de manipulare și a celor mobili, conducerea roboților pe baza informației vizuale, implementarea conceptului de vedere activă.

 • Electrotehnică

  Grupul este condus de conf. dr. ing. Cornel Ianache și are în componență următoarele cadre didactice: Liana Georgescu, Alexandru Săvulescu și Dragomir Orhei. Cercetările grupului sunt orientate către implementarea conceptului Smart Grid în sistemele de distribuție a energiei electrice, integrarea micilor producători de energie electrică din surse neconvenționale în sisteme de transport/distribuție a energiei electrice, mentenanța proactivă a echipamentelor mecanice pe baza sistemelor de monitorizare a vibrațiilor, bilanțuri energetice și managementul surselor de energie neconvenționale.

Copyright © 2003-2021 ACE