RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Prezentare generală

Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică a luat fiinţă în anul 2011, prin reunirea catedrelor Automatică, Informatică Aplicată şi Calculatoare, respectiv Electrotehnică - Electronică. De-a lungul timpului, cele două colective s-au regăsit în structuri comune începând cu anul 1961, reprezentative fiind în acest sens Catedra Fizică, Electrotehnică, Automatică şi Informatică (1975 - 1990) şi Catedra Automatică şi Electrotehnică (1990 - 1994).

Departamentul are următoarele obiective principale:

  • pregătirea de specialişti în domeniile automatizării proceselor, informaticii aplicate, calculatoarelor, electrotehnicii şi electronicii;
  • aprofundarea cunoaşterii în domeniul sistemelor automate;
  • dezvoltarea de produse şi tehnologii pentru automatizarea proceselor.

Departamentul asigură, prin cursuri de specialitate corespunzătoare, pregătirea studenţilor pentru nivelurile licenţă de la facultăţile: Inginerie Mecanică şi Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Litere şi Ştiinţe. Un loc aparte îl ocupă cursurile de specialitate destinate domeniilor coordonate de departament şi anume: Ingineria Sistemelor (programul de studii Automatică şi Informatică Aplicată), Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (programul de studii Calculatoare), respectiv Inginerie Electrică (programul de studii Electromecanică).

Pentru nivelul masterat, Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică a iniţiat şi coordonează programul Automatizări Avansate. Departamentul este implicat de asemenea şi în derularea altor programe de masterat din cadrul facultăţilor Inginerie Mecanică şi Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie, respectiv Litere şi Ştiinţe.

Pentru nivelul doctorat, în departament există șase conducători în domeniul Ingineria sistemelor şi anume: prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv, prof. dr. ing. Mihaela Oprea, prof. dr. ing. Cristian Pătrăşcioiu, prof. dr. ing. Gabriel Rădulescu, prof. dr. ing. Luminița Duță și prof. dr. ing. Valentina Bălaș. În prezent, în acest domeniu îşi desfăşoară activitatea peste 25 doctoranzi, care se găsesc în diferite stadii de elaborare a tezelor de doctorat.

Formarea continuă a resurselor umane reprezintă o componentă importantă a activităţii departamentului. Astfel, au fost elaborate, autorizate şi susţinute cursul postuniversitar "Automatizarea evoluată a proceselor", cu ediţii anuale, începând din 1992, respectiv cursul de formare continuă "Sisteme distribuite de conducere", autorizat din 2005 şi având cursanţi din România şi din Vietnam.


Organizare

Consiliul Departamentului
  • Conf. dr. ing. Emil PRICOP - Director Departament
  • Prof. dr. ing. Otilia Cangea - membru
  • Conf. dr. ing. Sanda MIHALACHE - membru
  • Conf. dr. ing. Cristina POPESCU - membru
  • Șef lucr. dr. ing. Alexandru SĂVULESCU - membru