RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Orare

Orarele prezentate în continuare sunt valabile pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021 (pentru rigurozitate consultați și orarul afișat la avizierul facultății IME).