» Pagina principală » Teze de doctorat

 

TEZE DE DOCTORAT

ÎN DOMENIUL AUTOMATICĂ/INGINERIA SISTEMELOR

 

Nr. crt. Titlu teză de doctorat Autor Anul susținerii Conducător științific
1 Contribuții privind monitorizarea automată a sistemelor de transport prin conducte al produselor petroliere Dițu (Tudorică) Daniela 2014 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
2 Contribuții privind reglarea avansată a procesului de purificare a gazelor de rafinărie Mihăescu Daniel 2012 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
3 Cercetări privind dezvoltarea unui sistem automat inteligent de monitorizare și avertizare bazat pe microcontrollere Buruiană Vasile 2012 Prof. dr. ing. Mihaela Oprea
4 Contribuții la dezvoltarea unui sistem ierarhizat de conducere distribuită a proceselor de fracționare Popescu Marian 2012 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
5 Contribuții privind dezvoltarea unor algoritmi inteligenți de monitorizare și analiză a proceselor hidrologice Stoica (Matei) Alexandra 2012 Prof. dr. ing. Mihaela Oprea
6 Contribuții la realizarea unui sistem de conducere a unui grup de roboți cooperanți Georgescu Alexandru 2011 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
7 Sistem automat bazat pe tehnici data mining destinat asistării elaborării deciziilor în domeniul bancar Tudor (Ioniță) Irina 2011 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
8 Contribuții privind utilizarea algoritmilor genetici la conducerea ordonanțării flexibile multiobiectiv a producției multisortimentale Nicoară Elena Simona 2011 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
9 Contribuții la dezvoltarea unor sisteme de comandă automată a invertoarelor de tensiune cu aplicații în acționările electrice cu motoare asincrone Săvulescu Alexandru 2010 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
10 Contribuții privind reglarea ierarhică a procesului de cracare catalitică Eftene (Popa) Cristina 2009 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
11 Contribuții la modernizarea sistemului de automatizare a instalațiilor de tratare a gazelor la Complexul Jbissa – Siria Issa Rabahi (Siria) 2009 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
12 Conducerea neuro-fuzzy a roboților mobili Roșu (Popescu) Cristina 2008 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
13 Contribuții la realizarea unui sistem de urmărire prin satelit a deplasării autovehiculelor Mihai Sorin 2008 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
14 Contribuții la modelarea și conducerea proceselor de instruire online, utilizând tehnici de inteligența artificială Istrate (Moise) Gabriela 2008 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
15 Cercetări privind reglarea bazată pe model a proceselor de fracționare Guțu (Băieșu) Alina 2008 Prof. dr. ing. N. Paraschiv
16 Sistem automat bazat pe modelare și simulare asistată, pentru evaluarea riscului bancar Beciu Narcis Cătălin 2007 Prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
17 Sistem interactiv de procesare a imaginilor pentru urmărirea automată a procesului de sudare Ionescu Octavian Narcis 2005 Prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
18 Sistem cu inteligență artificială pentru roboți autonomi industriali de recunoaștere a obiectelor Lupașcu Tiberiu Decebal 2005 Prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
19 Contribuții la pilotarea automată a liniilor flexibile de fabricație Orhei Dragomir 2005 Prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
20 Sistem ierarhic de conducere automată a unui proces de fracționare a gazelor Frâncu (Mihalache) Sanda Florentina 2005 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
21 Sistem automat de acționare și supraveghere a utilajelor pentru pomparea produselor petroliere prin conducte magistrale Beldiman Ion 2004 Prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
22 Analiza automată a sistemelor de gestiune prin metodele algebrei cu matrice rare cu aplicații în ingineria economică Toader Carina Elena 2003 Prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
23 Sistem automat pentru achiziția în timp real a datelor necesare monitorizării fluxurilor de energie Georgescu Liana 2003 Prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
24 Contribuții la elaborarea unui sistem automat de conducere a unui robot de sudare cu arc electric Chiriac (Bucur) Gabriela 2002 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
25 Contribuții la reglarea după model a procesului de distilare atmosferică Rădulescu Gabriel 2002 Prof. dr. ing. Vasile Marinoiu
26 Contribuții la automatizarea operațiilor de manevră la instalațiile de foraj Cangea Otilia 2001 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
27 Sistem de programe pentru proiectarea asistată de calculator utilizând algoritmi euristici Dușmănescu Dorel Mihai 2001 Prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
28 Modelarea și simularea reproiectării în regim optim a sistemelor de producție Popescu Cătălin Nicolae 2001 Prof. dr. ing. Ioan Dumitrescu
29 Reglarea predictivă după model a procesului de cracare catalitică Cristea Vasile Mircea 1999 Prof. dr. ing. Vasile Marinoiu
30 Sistem integrat de proiectare și fabricație de armături industriale folosind tehnici CAD/CAM Iordache Ștefania Felicia 1998 Prof. dr. ing. Vasile Marinoiu
31 Sistem de reglare automată evoluat pentru procesul de cracare catalitică Mocanu Constantin-Liviu 1998 Prof. dr. ing. Vasile Marinoiu
32 Sisteme și echipamente pentru conducerea automată evoluată a proceselor de fracționare Marinescu Cornel 1998 Prof. dr. ing. Vasile Marinoiu
33 Structuri de conducere automată evoluată pentru procesul de distilare atmosferică Soare Mario Daniel 1998 Prof. dr. ing. Vasile Marinoiu
34 Contribuții la dezvoltarea robinetelor de reglare în contextul cerințelor energetice actuale Costoae Nicolae 1995 Prof. dr. ing. Vasile Marinoiu
35 Optimizarea automată a arderii combustibilului în cuptoare tubulare Pătrășcioiu Cristian 1995 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu
36 Conducerea evoluata a sistemului reactor-regenerator din instalatia de cracare catalitica Belitsianis Mattheos 1992 Prof. dr. ing. St. Dumitrescu

Copyright © 2003-2018 ACE