RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » IME-EMERGENSEC

Cercetări privind utilizarea tehnologiilor emergente și disruptive pentru evaluarea și creșterea securității structurilor de automatizare - IME-EMERGENSEC

Proiect câștigat în cadrul competiției de granturi interne de cercetare științifică GO-GICS 2023 / Programul de stimulare a cercetării în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (informații la adresa).

Perioada de derulare: 08.06.2023-08.06.2024

Contract de finanțare nr. 11060/08.06.2023

Valoarea proiectului: 40000 lei

Director proiect: conf. dr. ing. Emil PRICOP

Echipa de implementare:

 • Prof. dr. ing. CANGEA Otilia - membru
 • Conf. dr. ing. BĂIEȘU Alina Simona - membru
 • Conf. dr. ing. IONESCU Octavian Narcis - membru
 • Conf. dr. ing. MIHALACHE Sanda Florentina - membru
 • Șef lucr. dr. ing. POPESCU Marian - membru
 • Șef lucr. dr. ing. ZAMFIR Florin Ștefan - membru
 • DASCĂLU Dragoș-Bogdan – student, anul III, specializarea LAIAZ, Facultatea IME - membru

Obiectivul general al proiectului EMERGENSEC este de a identifica tehnologiile emergente și disruptive care au potențialul de fi utilizate pentru a evalua starea de securitate a unei structuri de automatizare și/sau pentru a crește securitatea unei astfel de structuri.

Obiectivele specifice ale EMERGENSEC sunt:

 • Realizarea unui studiu de literatură comprehensiv prin intermediul căruia să se identifice în mod clar tehnologiile emergente candidate pentru integrarea în soluții de securitate destinate structurilor de automatizare
 • Dezvoltarea unor modele și metode de evaluare a stării de securitate a structurilor de automatizare pe baza tehnicilor de inteligență artificială (machine și/sau deep learning)
 • Experimentarea în laborator a tehnologiilor identificate și proiectarea unor soluții pentru creșterea securității structurilor de automatizare bazate pe aceste tehnologii
 • Testarea în laborator a soluțiilor proiectate, prin activități de pentesting în mediu controlat sau prin simulare
 • Realizarea unui ghid de bune practici privind metodele de creștere a securității structurilor de automatizare