RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Centre de cercetare » Centrul de Cercetare AEPCh

CENTRUL DE CERCETARE
AUTOMATIZAREA EVOLUATĂ A PROCESELOR CHIMICE

Istoric

În anul 1991 a fost înființat Laboratorul de Cercetări în Automatizări Industriale, în cadrul Catedrei Automatică și Calculatoare.

În anul 2001, Laboratorul de Cercetări în Automatizări industriale s-a transformat în Centrul de Cercetare Automatizarea Evoluată a Proceselor Chimice, a cărui activitate a fost recunoscută prin Certificatul nr. 10.CC-B, din 11.05.2001, emis de Consiliul Național al Cercetării ªtiințifice din Învățământul Superior.

Domeniul de cercetare

Domeniul principal de cercetare în care Centrul de Cercetare ªtiințifică este recunoscut este Automatizarea evoluată a proceselor chimice. În cadrul acestui domeniu, se evidențiază următoarele subdomenii de cercetare prioritare:

 1. Proiectarea de structuri de conducere automată evoluată a instalațiilor chimice.
 2. Conducerea în timp real, cu calculatorul de proces, a instalațiilor chimice și petrochimice.
 3. Algoritmi avansați de reglare a proceselor industriale continue.
 4. Proiectarea și implementarea industrială a sistemelor de baze de date de proces.
 5. Modelarea, simularea și optimizarea proceselor și sistemelor automate din industria petrolieră și petrochimică.
 6. Activitatea de instruire a inginerilor chimiști și automatiști în domeniul operării și întreținerii sistemelor automate evoluate.

Conducerea centrului

Din momentul înființării și până în anul 2003, directorul Centrului de Cercetare a fost domnul prof. dr. ing. Vasile Marinoiu, iar începând cu anul 2003 conducerea Centrului este asigurată de către conf. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu.

Contractele de cercetare

În perioada 1991-2011, în cadrul Centrului de Cercetare a fost realizat un număr de contracte de cercetare, a căror tematică a fost axată pe următoarele direcții:

 1. Proiectarea de structuri de conducere automată evoluată a instalațiilor chimice
 2. Conducerea în timp real, cu calculatorul de proces, a instalațiilor chimice și petrochimice
 3. Proiectarea și implementarea industrială a sistemelor de baze de date de proces
 4. Modelarea, simularea și optimizarea proceselor și sistemelor automate din industria petrolieră și petrochimică
 5. Utilizarea instrumentelor inteligenței artificiale în modelarea și conducerea proceselor chimice
 6. Tehnici avansate pentru supraveghere, identificare și protecție
 7. Generarea automată a structurilor de conducere a proceselor de fracționare
 8. Dezvoltarea de sisteme informatice industriale
 9. Monitorizarea mediului prin tehnici ale inteligenței artificiale
 10. Asigurarea securității sistemelor de extracție și prelucrare primară a petrolului și gazelor
 11. Sisteme și tehnici avansate de instruire
 12. Modelare, simulare și conducere avansată a proceselor

Cursurile post-universitare

În cadrul fostei Catedre Automatică și Calculatoare a fost organizat cursul post-universitar Automatizarea evoluată a proceselor de prelucrare a petrolului. Cursanții participanți la ultimul curs au fost ingineri automatiști și ingineri chimiști de la societățile comerciale Petrobrazi Ploiești, Arpechim Pitești, ASTRA Ploiești și RAFO Onești. Tematica cursului susținut a fost următoarea:

 1. Automatizarea proceselor unitare
 2. Echipamente de conducere automată evoluată
 3. Automatizarea evoluată a proceselor
 4. Studiu de caz. Automatizarea evoluată a unei instalații DAV

Resursele materiale

Centrul de cercetare dispune de următoarele resurse materiale și infrastructură:

 1. laborator de cercetare cu suprafața de 40 mp;
 2. laboratoare didactice de automatizare a proceselor petroliere și petrochimice, dotate cu echipamente industriale de automatizare;
 3. calculator de proces, prevăzut cu interfețe de intrări și ieșiri analogice, interfețe de intrări și ieșiri numerice, interfețe seriale RS485 multiport, interfață de rețea;
 4. calculatoare științifice utilizate pentru dezvoltări de programe sau ca stații de lucru ale calculatorului de proces;
 5. sistem-pilot cu regulatoare numerice din gama Shimaden, Foxboro, Honeywell, pentru simularea conducerii automate, în timp real, a instalațiilor chimice;
 6. sisteme de programe pentru testarea unor tipuri de interfețe de proces sau comunicații;
 7. sisteme și programe de comunicație serială pentru regulatoarele numerice Shimaden, Foxboro, Honeywell;
 8. sisteme de programe pentru conducerea în timp real, cu calculatorul de proces, a unor instalații chimice uzuale;
 9. sisteme și programe pentru modelarea și simularea sistemelor chimice;
 10. sisteme si programe pentru reglarea avansata a proceselor continue;
 11. biblioteci de metode numerice pentru dezvoltarea sistemelor de programe de simulare.