RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Programe postdoctorale » Program postdoctoral Knowledge

KNOWLEDGE - Dezvoltarea resurselor umane din cercetarea doctorală și postdoctorală: motor al societății bazate pe cunoaștere

Site web: http://cempdi.pub.ro/knowledge/

Nr. Contract: POSDRU/159/1.5/S/134398

Perioada de derulare contract: 08.04.2014-07.10.2015

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității și a performanței profesionale a viitorilor doctori în știinte și a cercetătorilor care au obținut titlul de doctor în științe, prin participarea și implicarea activă în programe doctorale și post-doctorale, contribuind la dezvoltarea unui corp de cercetători-experti capabili să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Evoluțiile viitoare ale doctoranzilor și cercetătorilor, rezultatele pe care aceștia le vor obține, impactul științific al acestora vor genera efecte pozitive pe termen lung în societatea bazată pe cunoaștere, în care resursele umane competitive reprezintă cheia dezvoltării.

Coordonator: Universitatea Politehnica din București

Partener: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Director program postdoctoral (Coordonator proiect UPG Ploiești): prof. dr. ing. PĂTRĂȘCIOIU Cristian

Cercetător postdoctorand Departament ACE, UPG Ploiești: Dr. ing. Popa Cristina Roxana, Coordonator al activității științifice: Prof dr. ing. Paraschiv Nicolae

 

Tema de cercetare: Reglarea avansată a procesului de cracare catalitică

 

Obiectivele temei:

  • Elaborarea unui model matematic bazat pe un model cinetic cu 4 componenți pentru procesul de cracare catalitică;
  • Validarea modelului matematic pe baza unui set de date industriale;
  • Stadiul actual al reglării avansate a procesului de cracare catalitică;
  • Studiul structurii de reglării convenționale asociată procesului de cracare catalitică;
  • Dezvoltarea unei structuri de reglare avansată bazată pe două regulatoare PID;
  • Dezvoltarea unei structuri de reglare avansată bazată pe două regulatoare fuzzy.

Participări la conferințe:

Listă lucrări publicate:

  • Popa C., Cangea O., Bucur G., Comparison between fuzzy logic control and PID control for the catalytic cracking process, GeoConference Scinece and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceeding, Bulgaria, 2014, vol I, pp. 679-686.
  • Pătrășcioiu C., Popa C., System Identification. System Identification Toolbox or Properly Algoritms?, Advances in Automatic Control, Proceeding of 16 th International Conferenceon automatic Control , Modelling &Simulation (ACMOS'14), Brasov, 2014, pp. 305 - 310.
  • Popa C., Simulation of Conventional Control Structure of the Catalytic Cracking Process, Buletinul UPG, Seria Technica, vol.LXVI, no 3/2014, pp.69-74.