» Pagina principală » Laboratoare » Informatică aplicată


Denumire laborator: Informatică aplicată


Localizare: B IV 1


Capacitate (număr de locuri): 18


Șef laborator: conf. dr. ing. Cristina Popa


Discipline predate în laborator:

  • Programarea calculatoarelor
  • Metode numerice aplicate în ingineria chimică
  • Metode numerice aplicate în automatizări
  • Tehnici numerice de optimizare
  • Tehnici de optimizare aplicate în ingineria chimică

Facilități oferite de laborator:

  • server local de partajare a aplicațiilor și fișierelor, ce asigură și gestiunea utilizatorilor locali
  • 10 stații de lucru
  • medii software pentru dezvoltarea aplicațiilor didactice și de cercetare (compilatoare Pascal, C++, Fortran, medii de simulare - Matlab+Simulink etc.)

Copyright © 2003-2021 ACE