RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Laboratoare » Informatică aplicată
Informatică aplicată

Localizare: B IV 1

Capacitate (număr de locuri): 18

Responsabil laborator: conf. dr. ing. Cristina Popa

Discipline predate în laborator:

 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Metode numerice
 • Proiectarea asistată în automatizări

Facilități oferite de laborator:

 • 15 stați de lucru cu 2 monitoare - Sistem DELL Intel Core i5, 8GB
 • Rack de rețea sală – montat în sala BIV1
 • Video proiector
 • Tablă inteligentă
 • Tablă magnetică
 • Material bibliografic specific(manual tehnice, planșe P&ID, materiale multimedia)
 • Medii software pentru dezvoltarea aplicaților didactice si cercetare(AutoCAD, C++, Pascal etc.)
 • Software Honeywell
  • Data management and visualization – Uniformance PHD, UPS, Unif Insight.
  • Alarm management – Dynamo
  • Control Performance Monitor
  • Equipment monitoring – Asset Management
  • Forge Safety – Process Safety analyzer
  • Uniformance KPI & Production Dashboard