RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Laboratoare » Utilizarea echipamentelor numerice în conducerea proceselor
Utilizarea echipamentelor numerice în conducerea proceselor

(laborator didactic şi de cercetări doctorale)

Localizare: B III 3

Capacitate (număr de locuri): 12

Responsabil laborator: prof. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu

Discipline predate în laborator:

 • Automatizarea proceselor chimice
 • Tehnici de optimizare
 • Dinamica sistemelor chimice
 • Automatizarea evoluată a proceselor chimice
 • Modelarea și simularea dinamicii sistemelor

Facilități oferite de laborator:

 • stand motor asincron cu convertizor de frecvenţă (utilizat în cadrul cercetărilor doctorale)
 • simulator software Unisim pentru modelarea și simularea proceselor (utilizat în cadrul cercetărilor doctorale)
 • server destinat gestiunii centralizate a resurselor informatice locale
 • 6 calculatoare PIV cu licențe software sistem distribuit DSS
 • sistem distribuit Honeywell - HC900
 • PLC GE-Fanuc și stație configurare PLC
 • simulatoare software pentru dinamica proceselor de distilare și cracare catalitică DSS-100