» Pagina principală » Laboratoare » Utilizarea echipamentelor numerice în conducerea proceselor


Denumire laborator: Utilizarea echipamentelor numerice în conducerea proceselor


Localizare: B III 3


Capacitate (număr de locuri): 15


Șef laborator: conf. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu


Discipline predate în laborator:

 • Automatizarea proceselor chimice
 • Tehnici de optimizare
 • Dinamica sistemelor chimice
 • Automatizarea evoluată a proceselor chimice
 • Modelarea și simularea dinamicii sistemelor

Facilități oferite de laborator:

 • server destinat gestiunii centralizate a resurselor informatice locale
 • 6 calculatoare PIV cu licențe software sistem distribuit DSS
 • sistem distribuit Honeywell - HC900
 • PLC GE-Fanuc și stație configurare PLC
 • simulatoare software pentru dinamica proceselor de distilare și cracare catalitică DSS-100
 • simulator software UniSim pentru modelarea proceselor

Responsabilități:


Cadru didactic Disciplină predată
Conf. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu
 • Tehnici de optimizare
 • Automatizarea evoluată a proceselor chimice
Șef lucr. ing. Marian Popescu
 • Automatizarea proceselor chimice
 • Dinamica sistemelor chimice
 • Modelarea și simularea dinamicii sistemelor

Copyright © 2003-2019 ACE