» Pagina principală » Materiale pentru perioada suspendării cursurilor

Pentru perioada suspendării cursurilor sunt puse la dispoziție materiale didactice aferente disciplinelor coordonate de titulari din Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică.

Înscrierea studenților se realizează cu ajutorul unui cod de acces pe care îl pot solicita prin e-mail la titlularul disciplinei.


Specializarea Automatică și Informatică Aplicată


Disciplina Titular(i) An Link
Electrotehnică Șef lucr. dr. ing. Alexandru Săvulescu 1 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz1elthlcalz1elth
Electronică digitală Șef lucr. dr. ing. Ștefan Bala 2 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz2ed
Metode numerice Conf. dr. ing. Cristina Popescu 2 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz_2_mn
Modelarea și simularea dinamicii sistemelor Șef lucr. dr. ing. Marian Popescu 2 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz2msds
Programare orientată pe obiecte (curs) Prof. dr. ing. Mihaela Oprea 2 http://ace.upg-ploiesti.ro/moprea/cursuri_poo_actualizate_25.05.2020.zip
Programare orientată pe obiecte (laborator) Șef lucr. dr. mat. Mădălina Cărbureanu 2 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz_ii_poo
Teoria sistemelor 1 (laborator) Conf. dr. ing. Alina Băieșu 2 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz2ts1
Automate și microprogramare Conf. dr. ing. Adrian Moise/Conf. dr. ing. Emil Pricop 3 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz3amp
Baze de date Conf. dr. Aurelia Pătrașcu 3 https://classroom.google.com/c/NTM3OTYzNjI0NzVa
Conducerea structurilor flexibile de fabricație Conf. dr. ing. Gabriela Bucur 3 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz3csff
Măsurări și traductoare Conf. dr. ing. Gabriela Bucur 3 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz3mt
Măsurări și traductoare - proiect Conf. dr. ing. Gabriela Bucur 3 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz3mtp
Sisteme automate cu eșantionare Conf. dr. ing. Alina Băieșu 3 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz3sae
Inteligență artificială (curs) Prof. dr. ing. Mihaela Oprea 4 http://ace.upg-ploiesti.ro/moprea/cursuri_ia_actualizate_13.05.2020.rar
Inteligență artificială (laborator) Șef lucr. dr. ing. Cosmina Roșca 4 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz4ia
Proiectarea automatizării proceselor Conf. dr. ing. Cristina Popa 4 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz4pap
Rețele de calculatoare Conf. dr. ing. Emil Pricop 4 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz4rc
Tehnici de modelare și simulare Șef lucr. dr. ing. Marian Popescu 4 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz4tms
Tehnici de optimizare Prof. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu 4 http://ace.upg-ploiesti.ro/cpatrascioiu/cursuri_to_actualizate_2.04.2020.zip
Tehnici de optimizare (laborator) Șef lucr. dr. ing. Bogdan Doicin 4 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz4to

Specializarea Calculatoare


Disciplina Titular(i) An Link
Electrotehnică Șef lucr. dr. ing. Alexandru Săvulescu 1 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz1elthlcalz1elth
Proiectarea algoritmilor Șef lucr. dr. mat. Mădălina Cărbureanu 1 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalc_i_pa
Calculatoare numerice Prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv 2 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz2cn
Electronică digitală Șef lucr. dr. ing. Ștefan Bala 2 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz2ed
Ingineria programelor Conf. dr. ing. Emil Pricop 2 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz2ip
Metode numerice Conf. dr. ing. Cristina Popescu 2 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz_2_mn
Programare WEB Șef lucr. dr. mat. Mădălina Cărbureanu 2 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalcz_2_pw
Baze de date Șef lucr. dr. ing. Cosmina Roșca 3 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz3bd
Programare logică și programare funcțională (curs și laborator) Prof. dr. ing. Mihaela Oprea 3 http://ace.upg-ploiesti.ro/moprea/curs_lab_plpf_actualizate_20.05.2020.zip, Tutorial Haskell
Programare logică și programare funcțională (laborator) Șef lucr. dr. mat. Mădălina Cărbureanu 3 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalc_3_plpf
Rețele locale de calculatoare Conf. dr. ing. Emil Pricop 3 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz3rlc
Securitatea datelor Prof. dr. ing. Otilia Cangea 3 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz3sd
Sisteme de operare avansate Prof. dr. ing. Gabriel Radulescu 3 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz3soa
Criptarea informației Prof. dr. ing. Otilia Cangea 4 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz4ci
Proiectarea cu microcontrollere Șef lucr. dr. ing. Florin Zamfir 4 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz4pm
Protocoale de comunicații pentru rețele industriale de date Șef lucr. dr. ing. Florin Zamfir 4 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz4pc
Sisteme multimedia Conf. dr. ing. Sanda Mihalache 4 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lcalz4sm
Tehnici de optimizare Prof. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu 4 http://ace.upg-ploiesti.ro/cpatrascioiu/cursuri_to_actualizate_2.04.2020.zip
Tehnici de optimizare (laborator) Șef lucr. dr. ing. Bogdan Doicin 4 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/laiaz4to

Specializarea Automatizări Avansate


Disciplina Titular(i) An Link
Sisteme distribuite de supervizare și control Prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv 1 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/maavz1sdsc
Sisteme ingeligente de măsurare Conf. dr. ing. Gabriela Bucur 1 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/maavz1sim
Tehnici avansate de modelare și simulare Prof. dr. ing. Gabriel Rădulescu 1 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/maavz1tams
Tehnici de decizie și analiză de risc (curs și laborator) Prof. dr. ing. Luminița Duță 1 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/maavzitdarc
Tehnici de decizie și analiză de risc (laborator) Conf. dr. ing. Cristina Popa 1 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/maavzitdar

Specializarea Electromecanică


Disciplina Titular(i) An Link
Măsurări electrice și electronice Șef lucr. dr. ing. Alexandru Săvulescu 2 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz2mee
Teoria circuitelor electrice Șef lucr. dr. ing. Alexandru Săvulescu 2 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz2tce
Teoria sistemelor și reglaj automat Conf. dr. ing. Alina Băieșu 2 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz2tsra
Convertoare electromecanice 2 Conf. dr. ing. Cornel Ianache 3 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz3ce2
Echipamente electrice Șef lucr. dr. ing. Liana Georgescu 3 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz3ee
Senzori și traductoare Conf. dr. ing. Sanda Mihalache 3 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz3st
Acționări electrice 2 Conf. dr. ing. Cornel Ianache 4 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz4ae2
Proiectarea asistată a instalațiilor electrice Șef lucr. dr. ing. Liana Georgescu 4 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz4paie
Robotică Conf. dr. ing. Gabriela Bucur 4 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz4r
Sisteme cu microprocesoare Șef lucr. dr. ing. Florin Zamfir 4 https://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lelmz4smp

Specializarea Utilaje pentru Transportul și Depozitarea Hidrocarburilor


Disciplina Titular(i) An Link
Aparate de măsură și control Prof. dr. ing. Otilia Cangea 3 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lutdz3amc
Electrotehnică, mașini și acționări electrice Șef lucr. dr. ing. Alexandru Săvulescu 3 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/luppz3emaeutdz3emae

Specializarea Utilaje Petroliere și Petrochimice


Disciplina Titular(i) An Link
Automatică Conf. dr. ing. Gabriela Bucur 3 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lutpz3a
Electrotehnică, mașini și acționări electrice Șef lucr. dr. ing. Alexandru Săvulescu 3 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/luppz3emaeutdz3emae
Acționări electrice Conf. dr. ing. Cornel Ianache 4 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/luppz4ae

Specializarea Prelucrarea Petrolului și Petrochimie


Disciplina Titular(i) An Link
Metode numerice Conf. dr. ing. Cristina Popa 2 piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lpppz2mn
Metode numerice (laborator, comun LPPPZ și LIPMZ) Șef lucr. dr. ing. Bogdan Doicin 2 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lipmz2mn
Automatizarea proceselor din industria chimică 1 (comun cu LIMPZ și LIPCZ) Prof. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu 3 http://ace.upg-ploiesti.ro/cpatrascioiu/cursuri_actualizate_10.05.2020.zip

Specializarea Transportul, Depozitarea și Distribuția Hidrocarburilor


Disciplina Titular(i) An Link
Electrotehnică și mașini electrice (comun cu LIPGZ) Conf. dr. ing. Cornel Ianache 2 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lipgzltdhz2eme
Aparate de măsură și control Conf. dr. ing. Cristina Popescu 4 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/ltddhz_4_amc

Specializarea Tehnologii Informatice pentru Afaceri


Disciplina Titular(i) An Link
Modelarea proceselor macroeconomice Prof. dr. ing. Gabriel Rădulescu 1 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/mtiaz1mpm

Specializarea Informatică Economică


Disciplina Titular(i) An Link
Construcția și depanarea PC Prof. dr. ing. Gabriel Rădulescu 1 http://piazza.com/petroleum-gas_university_of_ploiesti/spring2020/lifez1cdpc

Specializarea Inginerie Chimică Asistată de Calculator
pentru Rafinării și Petrochimie


Disciplina Titular(i) An Link
Simularea dinamică a sistemelor chimice Prof. dr. ing. Cristian Pătrășcioiu 1 Cursuri actualizate 28.04.2020, Tema 1, Tema 2, Asociere studenți - temă, Arhiva MN+Dinamica

Copyright © 2003-2020 ACE