RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Alina Băieșu
Conf. univ. dr. ing. Alina Băieșu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B II 2
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: agutu [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolventă a specializării Automatică și Informatică Industrială (2001), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • inginer cercetare la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2001-2002)
 • preparator universitar la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2002-2004)
 • stagiu de specializare Universitatea Otto von Guericke, Magdeburg, Germania (2002)
 • asistent universitar la Catedra Automatică și Calculatoare, UPG Ploiești (2004-2008)
 • șef lucrări la Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică (2008-prezent)
 • obținerea titlului de doctor: 2008, în specializarea Ingineria Sistemelor (Automatică) cu teza: "Cercetări privind reglarea bazată pe model a proceselor de fracționare"
 • responsabilități în cadrul Departamentului: întocmire orare pentru specializările Automatică și Informatică Aplicată și Calculatoare
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Direcții de cercetare

 • reglarea avansată a proceselor chimice
 • modelarea și simularea proceselor industriale

Activitate didactică

 • Tehnica reglării automate
 • Sisteme numerice de reglare
 • Teoria sistemelor
 • Teoria sistemelor și reglaj automat

Activitate științifică (extras)

 1. Băieșu A.S. - Teoria Sistemelor – Îndrumar de laborator și culegere de probleme, Editura UPG Ploiești, 2007.
 2. Băieșu, A.S. - Advanced Control of an Industrial Process, Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, vol. LXI, seria Tehnică, nr. 3/2009.
 3. Băieșu, A.S. - Modeling a Nonlinear Binary Distillation Column, Control Engineering and Applied Informatics, vol. 13, nr. 1, 2011.
 4. Băieșu, A.S., Paraschiv, N., Mihăescu, D. - Using an internal model control method for a distillation column, IEEE ICMA 2011, Beijing, 2011.