RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Membri » Cristina Popa
Conf. univ. dr. ing. Cristina Popa

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
B-dul București nr. 39, Ploiești
Birou: B III 7
Tel: +40-244-573171/int. 131
Fax: +40-244-575847
E-mail: ceftene [at] upg-ploiesti [dot] ro

Biografie

 • absolventă a specializării Automatică și Informatică Industrială, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2001)
 • inginer cercetare științifică, Catedra Automatică și Calculatoare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2001-2002)
 • preparator universitar, Catedra Automatică și Calculatoare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2002-2004)
 • asistent universitar, Catedra Automatică și Calculatoare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2004-2008)
 • doctor în Ingineria Sistemelor, cu teza: "Contribuții privind reglarea ierarhică a procesului de cracare catalitică" (2009)
 • șef lucrări, Catedra Automatică și Calculatoare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (2008-2015)
 • conferențiar, Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (din 2015)
 • membru al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică

Specializări și stagii de perfecționare

 • 2014-2015

  - Instituția: Universitatea Politehnică București - coordonator, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - partener
  - Finanțator: POSDRU/159/1.5/S/134398
  - Bursă postdoctorală în domeniul reglării avansate a procesului de cracare catalitică

 • 2004 - Universitatea OTTO-VON-GUERICKE, MAGDEBURG, Germania

  - Institut fur Automatisierungtechnik
  - Programul ERASMUS
  - Stagiu de cercetare în domeniul reglării avansate a procesului de cracare catalitică

Direcții de cercetare

 • modelarea, simularea proceselor chimice
 • proiectarea automatizării proceselor industriale
 • conducerea evoluată a proceselor din industria chimică
 • elaborarea de algoritmi numerici utilizați în cadrul simulării și optimizării sistemelor

Activitate didactică

 • Automatizarea evoluată a proceselor chimice
 • Proiectarea automatizării proceselor
 • Tehnici de modelare și simulare
 • Programarea calculatoarelor
 • Metode numerice
 • Tehnici de optimizare

Autor sau coautor la:

 • 4 cărți (cursuri, manuale, ghiduri de nivel universitar)
 • peste 35 de articole publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor manifestări științifice

Activitate științifică (extras)

 1. Popa, C., Paraschiv, N. - Robustness Improvement in Operating the Reactor - Regenerator Group for the Catalytic Cracking Unit Using Advanced Automation, Revista de Chimie, vol. 6, nr. 5, ISSN 0034-7752, p. 746-749, 2015.
 2. Popa, C. - Four - Lump Kinetic Model vs. Three - Lump Kinetic Model for the Fluid Catalytic Cracking Riser Reactor, Book Series: Procedia Engineering 100, p. 602-608, 2015.
 3. Popa, C., Pătrășcioiu, C. - Increase the Catalytic Cracking Process Efficency by Implementation an Optimal Control Structure. Case Study., 21st European Symposium an Computer Aided Process Engineering - ESCAPE 21, Grecia 2011.
 4. Popa, C., Pătrășcioiu, C. - The Model Predictive Control System for the Fluid Catalytic Cracking Unit, Advances in Dynamical Systems and Control, 6th WSEAS International Conference on Dynamical Systems and Control, Tunisia, May, 2010.
 5. Popa, C., Pătrășcioiu, C. - New Approach in Modelling, Simulation and Hierarchical Control of the Fluid Catalytic Cracking Process. I - Process Modelling, Revista de chimie, vol 61, nr 4, 2010.