RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Listă de lucrări - Mihaela Oprea

A. Cărți și capitole în cărți publicate (selecție)

Capitole în cărți publicate de edituri internaționale
 1. Oprea M., Mihalache S.F., Carbureanu, M., Knowledge-Based Intelligent Process Control, chapter in Nakamatsu K., Kuntchev R. (Editors): New Approaches in Intelligent Control, Springer, Intelligent Systems Reference Library 107, ISBN 978-3-319-32166-0, 207-240, 2016.
 2. Paraschiv N., Oprea M., Carbureanu M, Olteanu M., Computational Intelligence Techniques for Chemical Process Control, chapter in Balas V.E., Koprinkova-Hristova P., Jain L.C. (Editors), Innovations in Intelligent Machines-5: Computational Intelligence in Control Systems Engineering, Book Series: Studies in Computational Intelligence, Springer, Volume: 561, ISBN 978-3-662-43369-0, Engineering ISSN 1860-949X, pages: 191-226, 2014. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-43370-6_7
 3. Oprea M., Applications of multi-agent systems, chapter in Reis, R. (Editor), Information Technology: Selected Tutorials, Book Series: International Federation for Information Processing, Kluwer Academic Publisher, Vol. 157, ISBN 1-4020-8158-8, pp. 239-270, 2004. http://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-8159-6_9
Cărți și capitole în cărți publicate de edituri naționale
 1. Oprea M., Inteligență artificială - Elemente teoretice și aplicative, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2017, ISBN 978-973-719-688-0.
 2. Oprea M., Programare orientată pe obiecte - Limbajul C++, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2017, ISBN 978-973-719-686-6.
 3. Oprea M., Dragomir E.G., Mihalache S.F., Popescu M., Metode și tehnici de predicție a concentrației particulelor PM2.5 în mediul urban, capitolul 11 din cartea: Metode de evaluare a efectelor poluării aerului cu particule în suspensie asupra sănătății copiilor, Iordache S, Dunea D. (Editori), Editura MatrixRom, București, ISBN 978-606-25-0121-1, 42/476 pagini, 2014.
 4. Oprea M., Nichita C., Dunea D., Aplicații ale inteligenței artificiale în protecția mediului, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ISBN 978-973-719-236-3, 127 pagini, 2008.
 5. Oprea M., Tănăsescu A., Tehnici de modelare a cunoașterii în sistemele bazate pe cunoștințe, capitolul XX (pag. 223-242) din cartea Managementul cunoașterii în universitatea modernă, Bodea C.-N., Andone I.I (Coordonatori), Editura ASE, București, ISBN 978-973-594-953-2, 470 pagini, 2007.
 6. Oprea M., Tănăsescu A., Raționament bazat pe cazuri - paradigmă și model al cunoașterii umane, capitolul XXV (pag. 285-292) din cartea Managementul cunoașterii în universitatea modernă, Bodea C.-N., Andone I.I (Coordonatori), Editura ASE, București, ISBN 978-973-594-953-2, 470 pagini, 2007.
 7. Oprea M., Tudor I., Rețele de cunoaștere, capitolul XXXIII (pag. 417-432) din cartea Managementul cunoașterii în universitatea modernă, Bodea C.-N., Andone I.I (Coordonatori), Editura ASE, București, ISBN 978-973-594-953-2, 470 pagini, 2007.
 8. Oprea M., Tudor I., Rețele de cunoaștere pentru cercetare-dezvoltare, capitolul XXXIV (pag. 433-439) din cartea Managementul cunoașterii în universitatea modernă, Bodea C.-N., Andone I.I (Coordonatori), Editura ASE, București, ISBN 978-973-594-953-2, 470 pagini, 2007.
 9. Oprea M., Nicoară S., Inteligență artificială, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ISBN 973-719-073-4, 191 pagini, 2005.
 10. Oprea M., Programare orientată pe obiecte, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ISBN 973-7965-69-8, 185 pagini, 2004.
 11. Oprea M., Programare orientată pe obiecte - Exemple în limbajul C++, Editura MatrixRom, București, ISBN 973-685-527-9, 201 pagini, 2003.
 12. Oprea M., Sisteme bazate pe cunoștințe - Ghid teoretic și practic, Editura MatrixRom, București, ISBN 973-685-484-1, 127 pagini, 2002.
 13. Dumitrașcu L. (Coordonator) și alții - Oprea M. - co-autor, (Borland) Pascal în 13 conversații, Editura ILEX și Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 375 pagini, 2000.
 14. Oprea M., Inteligență artificială - Programare logică și Sisteme expert, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 123 pagini, 1999.
 15. Oprea M., Inteligență artificială, vol. I, Editura Universal Cartfil, ISBN 973-95878-7-9, 211 pagini, 1998.
Îndrumare de laborator
 1. Oprea M., Cărbureanu M., Programare orientată pe obiecte - îndrumar de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2018, ISBN 978-973-719-728-3.
 2. Oprea M., Recunoașterea formelor - îndrumar de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ISBN 978-973-719-343-8, 87 pagini, 2010.
 3. Oprea M., Agenți inteligenți - îndrumar de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ISBN 978-973-719-290-5, 131 pagini, 2009.
 4. Oprea M., Inteligență artificială - îndrumar de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ISBN 978-973-719-320-9, 107 pagini, 2009.
 5. Oprea M., Sisteme expert de gestiune - îndrumar, Editura Universal Cartfil, Ploiești, ISBN 973-95878-9-5, 113 pagini, 1998.

B. Lucrări publicate în reviste și volume de conferințe internaționale indexate ISI/BDI (selecție)

 1. Oprea M., On the development of an educational ontology for logic programming, Proceedings of ICVL 2017, Sibiu, Romania, 2017.
 2. Oprea M., An overview on the contribution of the academician Octav Onicescu to the informational statistics and further developments, Proceedings of ICVL 2017, Sibiu, Romania, 2017.
 3. Oprea M., ABVE-Frame: An agent-based virtual enterprise development framework, AI Communications, vol. 30, no. 2, 2017, 117-140.
 4. Oprea M., M. Popescu, S. Mihalache, E. Dragomir, Data mining and ANFIS application to particulate matter air pollutant prediction. A comparative study, Proceedings of the Int. Conf. ICAART 2017, Porto, Portugal, vol. 2, 551-558.
 5. Oprea M., E. Dragomir, M. Olteanu, Applying time series analysis for artificial intelligence based particulate matter prediction, Proceedings of the IASTED Int. Conf. MIC 2017, Innsbruck, Austria, Feb 2017, 117-124.
 6. Oprea M., M. Popescu, M. Olteanu, Modelling missing data for PM2.5 time series forecasting with computational intelligence, Proceeding of the IASTED Int. Conf. MIC 2017, Innsbruck, Austria, Feb 2017, 69-76.
 7. Oprea M., E. Dragomir, C. Ianache, R. Ianache, An analysis of PM2.5 related air pollution in Ploiesti city, Proceedings of the Int. Conf. Air and Water Components of the Environment, Cluj, March 2017, 351-358.
 8. Oprea M., M. Popescu, E. Dragomir, S. Mihalache, Models of particulate matter concentration forecasting based on artificial neural networks, Proceedings of the 9th IEEE Int. Conf. IDAACS, Bucharest, 2017.
 9. Oprea M., D. Dunea, H.-Y. Liu, Development of a knowledge based system for analyzing particulate matter air pollution effects on human health, Environmental Engineering and Management Journal, vol. 16, no. 3, 2017, 669-676.
 10. Oprea M., S. Mihalache, M. Popescu, Computational intelligence-based PM2.5 air pollution forecasting, International Journal of Computers Communications & Control (IJCCC), vol. 12, no. 3, 2017, 365-380.
 11. Oprea M., M. Olteanu, R. Ianache, An urban air pollution early warning system based on PM2.5 prediction applied in Ploiesti city, Revista de Chimie, vol. 68, no. 4, 2017, 858-863.
 12. H.Y. Liu, D. Dunea, Oprea M., T. Savu, S. Iordache, Improving the protection of children against air pollution threats in Romania - The Rokidair project approach and future perspectives, Revista de Chimie, vol. 68, No. 4, 2017, 841-846.
 13. M. Popescu, S. Mihalache, Oprea M., Air pollutants and meteorological parameters influence on PM2.5 forecasting and performance assessment of the developed artificial intelligence-based forecasting model, Revista de Chimie, vol. 68, no. 4, 2017, 864-868.
 14. Oprea M., Dragomir E.G., Popescu M., Mihalache S.F., Particulate Matter Air Pollutants Forecasting Using Inductive Learning Approach, Revista de Chimie, volume 67, no. 10, pages 2075-2081, 2016.
 15. Oprea M., A case study of collaborative ontology development for higher education, International Journal of Artificial Intelligence (IJAI), vol. 14, No. 2, 2016 Autumn (October), 70-97.
 16. Oprea M., Liu, H.-Y., A knowledge based approach for PM2.5 air pollution effects analysis, Proceedings of the International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2016), Sinaia, Romania, Aug 2-5, 2016.
 17. Oprea M., Popescu M., Mihalache S.F., Applying Artificial Neural Networks to Short-Term PM2.5 Forecasting Modeling, Artificial Intelligence Applications and Innovations, 12th IFIP WG 12.5 International Conference and Workshops, AIAI 2016, Proceedings, Volume 475, Springer, Thessaloniki, Greece, Sept 16-18, 2016, pp. 204-211, 2016.
 18. Oprea M., Popescu M., Mihalache S.F., A Neural Network Based Model for PM2.5 Air Pollutant Forecasting, 20th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2016), Sinaia, Romania, Oct 13-15, 2016, pp. 776-781, 2016.
 19. Oprea M., Mihalache S.F., Popescu M., A comparative study of computational intelligence techniques applied to PM2.5 air pollution forecasting, Proceedings of 2016 6th International Conference on Computers Communications and Control (ICCCC 2016), Oradea, Romania, May 10-14, 2016, pp. 103-108, 2016.
 20. Mihalache S.F., Popescu M., Oprea M., Particulate Matter 2.5 Air Pollution Forecasting Based On Artificial Intelligence, Proceedings of SGEM 2016 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Book 4 - Energy and Clean Technologies, vol. II - Air Pollution and Climate Change (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, June 30- July 06, 2016, pp. 491-498, 2016.
 21. Oprea M., A case study of modeling the object oriented programming knowledge as an educational ontology, Proceedings of the International Conference on Virtual Learning ICVL 2016.
 22. Oprea M., On the design of a collaborative ontology development methodology for educational systems, Proceedings of Balkan Conference on Informatics - BCI 2015, ACM, Craiova, Romania, Sept 2015.
 23. Oprea M., Ianache C., Mihalache S.F., Dragomir E.G., Dunea D., Iordache St., Savu T., On the development of an intelligent system for particulate matter air pollution monitoring, analysis and forecasting in urban regions, Proc. of 19th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2015), Cheile Gradistei, Romania, Oct 14-16, 2015, pp. 711-716, 2015.
 24. Mihalache S.F., Popescu M., Oprea M., Particulate matter prediction using ANFIS modelling techniques, Proc. of 19th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2015), Cheile Gradistei, Romania, Oct 14-16, 2015, pp. 895-900, 2015.
 25. Oprea M., Methodological guidelines for the development of university course examination ontologies, Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning - ICVL 2015, Timisoara, Romania, Oct 31, 2015, pp. 50-53, 2015.
 26. Dragomir E.G., Oprea M., Air Quality Forecasting by Using Nonlinear Modeling Methods, Proceedings of the 22nd International Conference on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems - NDES 2014, Volume 438, Springer, Albena, Bulgaria, July 4-6, 2014, pp. 387-394, 2014.
 27. Schiopu D., Oprea M., Using Neural Networks for a Discriminant Speech Recognition System, Proceedings of the 12th International Conference on Development and Application Systems - DAS 2014, Suceava, Romania, May 15-17, 2014, IEEE, pp. 165-169, 2014.
 28. Oprea M., ABVE-Construct: An agent-based virtual enterprise model for civil engineering, Scalable Computing: Practice and Experience (SCPE), Vol. 15, No. 3, pp. 231-249, 2014.
 29. Dragomir E.G., Oprea M., Forecasting Knowledge Extraction by Computational Intelligence Techniques, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Automatic Control and Computer Science Section, Tome LX (LXIV), Fasc. 3, pp. 73-84, 2014.
 30. Oprea M., AQ-MAS: A multiagent system for air quality monitoring in urban regions, Engineering Intelligent Systems, Vol. 21, No. 2/3, 2013.
 31. Oprea M., A General Framework for Educational Ontologies Development, International Journal of Computer Science Research and Application (IJCSRA), Vol. 3, No. 2, pp. 12-22, 2013.
 32. Oprea M., The Development of an Agent-Based Virtual Enterprise for Civil Engineering - A Preliminary Report, 17th International Conference System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Sinaia, Romania, Oct 2013, IEEE Control System Society, pp. 783-788, 2013.
 33. Dragomir E., Oprea M., A Multi-Agent System for Power Plants Air Pollution Monitoring, Proceedings of IFAC ICPS 2013, Cluj, Romania, pp. 89-94, 2013.
 34. Carbureanu M., Oprea M., Applying Computational Intelligence to Wastewater Treatment Performance Evaluation in the Case of Refineries, Proceedings of IFAC ICPS 2013, Cluj, Romania, 2013.
 35. Oprea M., INTELLEnvQ-Air: An intelligent system for air quality analysis in urban regions, International Journal of Artificial Intelligence (IJAI), Vol. 9, No. A12, 2012.
 36. Oprea M., Carbureanu M., Dragomir E., AirQMAS: A Collaborative Multi-agent System for Air Quality Analysis, Annals of the University of Craiova, Automation, Computers, Electronics and Mechatronics series, Vol. 9(37), No. 1, 2012.
 37. Oprea M., An agent-based knowledge management system for university research activity monitoring, Informatica Economica, Vol. 16, No. 3, pp. 136-147, 2012.
 38. Oprea M., Agent-based modeling of an air quality monitoring and analysis system for urban regions, chapter in: Iliadis L., Maglogiannis I., Papadopoulos H. (Editors), Artificial Intelligence Applications and Innovations, IFIP 381, Springer, pp. 371-379, 2012, ISBN 978-3-642-33408-5.
 39. Buruiana V., Oprea M., A microcontroller-based radiation monitoring and warning system, Proceedings of IFIP AIAI, Springer, Greece, pp. 380-389, 2012.
 40. Oprea M., Schiopu D., An artificial neural network-based isolated word speech recognition system for the Romanian language, Proceedings of ICSTCC 2012, Oct 2012, Sinaia, Romania, 2012.
 41. Oprea M., An Educational Ontology for Teaching University Courses, 6th International Conference on Virtual Learning (ICVL), Cluj Napoca, Romania, pp. 117-122, 2011.
 42. Oprea M., Iliadis L., An Artificial Intelligence-Based Environment Quality Analysis System, 12th International Conference EANN 2011 / 7th IFIP International Conference AIAI 2011, Corfu, Greece, Sept 2011, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, Volume 363, pp. 499-508, 2011.
 43. Oprea M., Dragomir E., Carbureanu M., On the use of collaborative intelligence in an agent-based environmental monitoring and analysis system, Proceedings of ICSTCC 2011, Oct 2011, Sinaia, Romania, pp. 1-6, 2011.
 44. Oprea M., Buruiana V., Matei A., A Microcontroller-based Intelligent System for Real-time Flood Alerting, International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Vol. 5, No. 5, pp. 205-213, 2010.
 45. Oprea M., Dunea D., SBC-Mediu: A Multi-expert System for Environmental Diagnosis, Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ), Vol. 9, No. 2, pp. 205-213, 2010.
 46. Oprea M., Matei A., The neural network-based forecasting in environmental systems, WSEAS Transactions on Systems and Control, Vol. 5, No. 12, pp. 893-901, 2010.
 47. Dunea D., Oprea M., Fuzzy-APA: Employing Fuzzy and Neural Network Techniques in Data Analysis of Industrial Wastewaters Monitoring, WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 6, No. 8, pp. 581-590, 2010.
 48. Oprea M., Artificial Intelligence Applied in Computer-Assisted Students Evaluation, 5th International Conference on Virtual Learning, (ICVL), Oct 2010, Targu Mures, Romania, pp. 361-366, 2010.
 49. Marinoiu C., Carbureanu M., Oprea M., A case study of using statistical software instruments for higher education quality analysis, 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education (QMHE), July 2010, Tulcea, Romania, pp. 139-142, 2010.
 50. Oprea M., Carbureanu M., An expert system for university research quality assessment, 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education (QMHE), July 2010, Tulcea, Romania, pp. 195-198, 2010.
 51. Dunea D., Oprea M., A fuzzy logic based system for heavy metals loaded wastewaters monitoring, Proceedings of WSEAS Int. Conf. on CI, Bucharest, Romania, 2010.
 52. Oprea M., Matei A., Applying artificial neural networks in environmental prediction systems, Proceedings of WSEAS ICAI, Iasi, Romania, pp. 110-115, 2010.
 53. Oprea M., AIR_POLLUTION_Onto: an ontology for air pollution analysis and control, 5th IFIP Conference on Artificial Intelligence and Innovations (AIAI), April 2009, Thessaloniki, Greece, Springer, pp. 135-143, 2009.
 54. Oprea M., MEDICAL_MAS: an agent-based system for medical diagnosis, 5th IFIP Conference on Artificial Intelligence and Innovations (AIAI), April 2009, Thessaloniki, Greece, Springer, pp. 225-232, 2009.
 55. Oprea M., Dunea D., An Environmental Diagnosis Expert System, Proceedings of the 5th IFIP Conf. on Artificial Intelligence Applications and Innovations, Workshop Proceedings (AIAEP WS), April 2009, Thessaloniki, Greece, pp. 291-302, 2009.
 56. Oprea M., Matei A., Petre E., Agent-based modeling of a dam monitoring system, Proceedings of 17th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science CSCS17, May 2009, Bucharest, Romania, 2009.
 57. Oprea M., Petre E., Applying agent-based technology to university knowledge management, 4th International Conference on Virtual Learning (ICVL), Oct-Nov 2009, Iasi, Romania, pp. 265-275, 2009.
 58. Oprea M., Modelling a Virtual Enterprise as a Multi-Agent System, International Journal of Modelling & Simulation, ACTA Press, Vol. 28, No. 4, 2008.
 59. Oprea M., Nichita C., On the distributed water pollution control solving with an agent-based approach, 1st International Symposium on Intelligent and Distributed Computing (IDC), Oct 2007, Craiova, Romania, Book Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 78, Springer, pp. 289-294, 2008.
 60. Oprea M., Dunea D., Modelling a Surface Water Pollution Analysis System with a Knowledge-based Approach, Proceedings of the 19th European Meeting on Cybernetics and Systems Research EMCSR, March 2008, Vienna, Austria, 2008.
 61. Lungu E., Oprea M., Dunea D., An application of neural networks in environmental pollution forecasting, Proceedings of the IASTED Int. Conf. on Artificial Intelligence Applications (AIA), Feb 2008, Innsbruck, Austria, 2008.
 62. Dunea D., Oprea M., Lungu E., Comparing statistical and neural network approaches for urban air pollution time series analysis, Proceedings of the 27th IASTED Int. Conf. Modelling, Identification and Control (MIC), Innsbruck, Austria, 2008.
 63. Nichita C., Oprea M., An agent-based model for water quality control, 17th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE-17), May 2007, Bucharest, Romania, Book Series: Computer-Aided Chemical Engineering, Vol. 24, pp. 1217-1222, 2007.
 64. Oprea M., MAS_UP-UCT: A multi-agent system for university course timetable scheduling, International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), ISSN 1841-9836, Vol. 2, No. 1, pp. 94-102, 2007.
 65. Nichita C., Oprea M., Water pollution diagnosis with a multi-agent approach, 11th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Aug 2007, Palma de Mallorca, Spain, pp. 86-91, 2007.
 66. Oprea M., Nichita C., Applying agent technology in water pollution monitoring systems, 8th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC), Sept 2006, Timisoara, Romania, pp. 233-238, 2007.
 67. Oprea M., Nichita C., An Application of Agent-Based Systems in Environmental Protection, Proceedings of the 16th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science CSCS16, May 2007, Bucharest, Romania, 2007.
 68. Oprea M., Tudor I., Tanasescu A., Knowledge Discovery Techniques Applied to Knowledge Management in Universities, Proceedings of the International Conference I-KNOW’07, Sept 2007, Graz, Austria, J.UCS.
 69. Oprea M., Agent-Oriented Software Engineering, Proceedings of the 24th international Multi-Conference Software Engineering SE06, Feb 2006, Innsbruck, Austria, pp. 1-6, 2006.
 70. Oprea M., Marcu M., Coloja M.P., SmartWellOnto: An Ontology for Smart Wells, Proceedings of the IEEE Int. Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology - ICCGI 2006, Aug 2006, Bucharest, Romania, 2006.
 71. Oprea M., Reinforcement Learning Applied in Mobile Robot Path Planning, Proceedings of the 15th International Conference on Control Systems and Computer Science - CSCS15, May 2005, Bucharest, Romania, 2005.
 72. Oprea M., A Knowledge-Based Environmental Protection System, Proceedings of the 1st Balkan Conference in Informatics (BCI), Nov 2003, Thessaloniki, Greece, pp. 67-78, 2003.
 73. Oprea M., Negotiation Techniques Applied in Multi-Agent Systems, Annals in Mathematics and Informatics of Timisoara University, Vol. XLI, fasc. 1, 2003.
 74. Oprea M., Rule Generation Versus Decision Tree Induction, Proceedings of the IASTED 20th International Conference Applied Informatics, Feb 2002, Innsbruck, Austria, pp. 395-398, 2002.
 75. Oprea M., Adaptability and Embodiment in Agent-Based Electronic Commerce Negotiation, Proceedings of the International Workshop Adaptability and Embodiment Using Multi-Agent Systems, July 2001, Prague, Czech Republic, 2001.
 76. Oprea M., Relational Learning System, Studii și Cercetări ªtiințifice, seria Matematică, Universitatea din Bacău, ISSN: 1224-2519, Vol. 21, No. 1, 2001.
 77. Oprea M., Toward the Development of a Knowledge-Based System for Environmental Protection, Proceedings of the 8th International Conference Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems - IPMU, July 2001, Madrid, Spain, 2000.
 78. Oprea Miron, Oprea Mihaela, Some Remarks about Global Optimization, Studii și Cercetări ªtiințifice, seria Matematică, Universitatea din Bacău, ISSN:1224-2519, Vol. 10, No. 9, 1999.
 79. Oprea M., Hybrid Learning Method for a Feed-Forward Artificial Neural Network, Proceedings of the 17th IASTED International Conference Applied Informatics, Feb 1999, Innsbruck, Austria, 1999.
 80. Oprea M., Genetic Algorithm based Scheduling Method for Non Pre-Emptive Tasks, Proceedings of the 17th IASTED International Conference Applied Informatics, Feb 1999, Innsbruck, Austria, 1999.
 81. Oprea M., Path Planning in a Robot Navigation System, Proceedings of the 16th International Joint Conference on Artificial Intelligence IJCAI-99 - Workshop WS PLAN-2, Aug 1999, Stockholm, Sweden.
 82. Oprea M., Some Ecological Phenomena Forecasting by Using an Artificial Neural Network, Proceedings of the 16th IASTED International Conference Applied Informatics, Feb 1998, Garmisch-Partenkirchen, Germany, 1998.
 83. Oprea M., Scheduling Non Pre-Emptive Tasks Using a Hybrid Method, Proceedings of the 13th European Conference on Artificial Intelligence ECAI98 - Workshop W12 Monitoring and Control of Intelligent Systems, Aug 1998, Brighton, UK, 1998.
 84. Oprea Mihaela, Oprea Miron, An algebraic structure for computer graphics, Studii și Cercetări ªtiințifice, seria Matematică, Universitatea din Bacău, ISSN:1224-2519, Vol. 7, No. 6, 1996.

C. Lucrări publicate în reviste și volume de conferințe cu referenți (neindexate)

Reviste (selecție)
 1. Oprea M., Metodologii pentru dezvoltarea sistemelor bazate pe agenți inteligenți, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 20, No. 1, 2010.
 2. Oprea M., Aldea N., Sistem robot educațional de navigare, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 15, No. 3, 2005.
 3. Oprea M., Considerații privind dezvoltarea ontologiei unui sistem inteligent, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 14, No. 3, 2004.
 4. Oprea M., Strategii de adaptare în sisteme multi-agent, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 13, No. 3, 2003.
 5. Oprea M., Arhitectura unui sistem de recunoaștere a caracterelor scrise de mână, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 13, No. 1, 2003.
 6. Oprea M., Modelarea incertitudinii într-un sistem expert, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 12, No. 3, 2002.
 7. Oprea M., Recunoașterea caracterelor scrise de mână, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 12, No. 4, 2002.
 8. Andrei M., Oprea M., Sistem expert pentru autoacordarea optimală a buclelor de reglare automate, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 12, No. 2, 2002.
 9. Oprea M., Generarea automată a regulilor prin învațare inductivă - studiu comparativ, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 11, No. 3, 2001.
 10. Oprea M., Învățarea inductivă a regulilor, Informatică Economică, Vol. V, Nr. 1(17), 2001.
 11. Oprea M., Considerații privind dezvoltarea modulului explicativ al unui sistem expert, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 9, No. 4, 1999.
 12. Oprea M., Sistem de recunoaștere a formelor 2D, Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), Vol. 8, No. 4, 1998.
Volume de conferințe (selecție)
 1. Oprea M., Considerații privind maparea ontologiilor în sistemele multiagent, Volumul cu lucrările celei de-a 10a Conferințe Naționale a Societății de ªtiințe Matematice din România SSMR, Mai 2006, București, 2006.
 2. Oprea M., Tudor I., The Use of Data Mining Techniques in Knowledge Management, Proceedings of the International Conference on Knowledge Management, Nov 2006, Bucharest, Romania, 2006.
 3. Oprea M., Tehnici de tip data-mining utilizate in sisteme bazate pe cunostinte, volumul cu lucrările celei de a VIII-a Conferințe Naționale a Societății de ªtiințe Matematice din Romania, Mai 2004, Ploiești, 2004.
 4. Oprea M., Rule Extraction by Inductive Learning Algorithms, Proceedings of the 5th International Conference on Economic Informatics (IE), May 2001, Bucharest, Romania, 2001.
 5. Oprea M., Consideratii privind construirea unui sistem bazat pe cunostinte pentru protectia mediului, Volumul cu Lucrările celei de-a VIII-a Conferința Națională de Cibernetică, București, Nov 1998.
 6. Oprea M., Asupra unei metode de recunoastere a formelor partial vizibile, Volumul cu Lucrările Conferinței Naționale a Societății de ªtiințe Matematice din România, Iunie 1997, București, 1997.
 7. Oprea M., On the Use of Energy Minimization Methods in Pattern Recognition Systems, Proceedings of the 3rd International Symposium of Economic Informatics (IE), May 1997, Bucharest, Romania, 1997.
 8. Oprea M., Asupra unui sistem de recunoastere 3D, Volumul cu Lucrarile celei de-a VII-a Conferința Națională de Cibernetică, București, Nov 1996.
 9. Oprea M., Some Remarks Concerning the Determination of Relational Pattern from a String of Symbols, Proceedings of the 32nd International Symposium of Economic Informatics (IE), May 1995, Bucharest, Romania, 1995.
 10. Oprea M., Asupra unui algoritm de recunoastere a formelor, Volumul cu Lucrările celei de-a VI-a Conferința Națională de Cibernetică, București, Nov 1994.
 11. Oprea M., Unele consideratii asupra integrarii simbolice, Proceedings of the 1st International Symposium of Economic Informatics, May 1993, Bucharest, Romania, 1993.