RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Examene finalizare studii

Pentru a veni în sprijinul studenților din anii terminali de la programele de studii AIA, Calculatoare, Electromecanică și masterat AA, Departamentul ACE pune la dispoziție următoarele documente:


Propuneri teme pentru sesiunile de examene din anul universitar 2021-2022